นายสิบตำรวจ

สำหรับผู้ที่สนใจ  มีความมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมที่จะสอบเข้า  “นายสิบตำรวจ”  โดยคณะอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูง มีผลงานมากมาย  อาทิ  พตท.   สุรพงษ์ ( พี่ตู่ )  อ. วิทยา , อ.  สมชัย  ,  อ. วิญญู   และหมวดแมน     การติวเข้านายสิบตำรวจ  ครั้งนี้ทาง   S.P. CADET   มีความมั่นใจว่า     ลูกศิษย์ของเราต้องสอบได้สมดังใจ

 

คุณสมบัติ  

    =>  สายปราบปราม    เพศชาย / หญิง  โสด   อายุ  18-27   ปี

                                    สูงไม่น้อยกว่า  160  ซม.

    =>  สายอำนวยการ    เพศชาย / หญิง  โสด   อายุ  18–35  ปี

                                    สูงไม่น้อยกว่า  160  ซม.


วุฒิการศึกษา

         มัธยมศึกษาปีที่   6  หรือเทียบเท่า


กำหนดเปิดเรียน  1  คอร์ส   ดังนี้

คอร์ส  ติวเข้ม ก่อนสอบ  9  วัน  เรียนทุกวัน 
( ตั้งแต่วันที่   17  ส.ค. 56  –  25  
ส.ค. 56 )

  เรียนเวลา          09.00 – 16.00   น.    

        อัตราค่าเรียน     5,900    บาท

 

วิชาที่เปิดสอน     ทุกวิชาที่สอบ

        พิเศษ   ฝึกพละ  วิ่ง , ว่ายน้ำ ,  บุคลิกภาพ  *


หมายเหตุ         คอร์สติวเข้ม ก่อนสอบ  9  วัน   มีห้องพัก
บริการคนละ  2,000   บาท   (กรุณาแจ้งล่วงหน้าถ้าต้องการที่พัก) 

                      (ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งชำระได้)viagra generic . http://pharmacyonline-cialis.com/generic-suhagra-brand-dosage/ . taking viagra and cialis together . viagra coupon . pharmacyonline-viagra.com . cialis commercial actors . natural viagra